Občina Maribor
Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Rošpoh, k.o. kamnica

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 1721/3 in 1725/1 obe k.o. Rošpoh in parc. št. 878/1 k.o. Kamnica,  izgradnjo energetskih kablovodov in vsakokratnega neoviranega dostopa na predmetna zemljišča za potrebe izgradnje, vzdrževanja, rekonstrukcije, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu, za čas obratovalne dobe zgrajenega  objekta v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM