Občina Maribor
POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA PROJEKT »IZGRADNJA VRTCA STUDENCI MARIBOR ENOTE PEKRE«

Datum objave:30.7.2015
Rok:31.8.2015
Kontaktna oseba:Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

 

 

Mestna občina Maribor poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za investicijski projekt »IZGRADNJO VRTCA STUDENCI MARIBOR ENOTE PEKRE«. Investicijski projekt obsega izgradnjo vrtca in ureditev okolja. Vse relevantne informacije so razvidne iz Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP), projektne dokumentacije PGD in PZI ter pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo Vrtca Studenci Maribor enote Pekre. Dokumentacija je objavljena v nadaljevanju, razen projektna dokumentacija PGD, ki je na voljo za vpogled pri naročniku.

 


Priloge
 1 Poziv promotorjem - Vrtec Studenci enota Pekre
 2 DIIP
 3 Gradbeno dovoljenje
 Popis del - Vrtec Pekre
 1. situacija
 1.1. situacija PZI
 1.1.2. elektroinstalacije
 2. gradbena situacija
 2_ tloris pritličja
 3_ tloris nadstropja
 4_ tloris strehe
 5_ shema ogrevanja
 6_ tloris pritličja prezračevanje
 7_ tloris nadstropja prezračevanje
 8_ tloris strehe prezračevanje
 9_ shema klimata N1
 10_ shema klimata N2, N3
 11_ tloris pritličja vodovod
 12_ tloris nadstropja vodovod
 13_ shema vodomernega jaška
 14_ detajl poloćitve vodovodne cevi
 Fasade prečne
 Fasade vzdolžne
 Igrala
 PZI tekst
 PZI
 Smetarnik
 Tloris nadstropja
 Tloris pritličja
 Zunanje požarne stopnice
 Splošni opisi
 V02 izometrija
 V01 izometrija
 PLUVIA model
 Pohištvena oprema-slikovni del
 Elaborat gradbene fizike
 Detajl zunanje stopnice
 Detajl zunanje ograje
 Shema nadstrešnice na stiku s streho
 Izvleček armature
 Smetarnik
 Ograje
 Situacija igrala
 Detajli
 Armaturni načrt opornega zidu
 Detajl-iztočna glava
 Prerez A-A
 Zunanja kanalizacija
 Količbena višinska
 Gradbena situacija
 Tloris strehe
 Fasadni elementi 3
 Fasadni elementi 2
 Fasadni elementi 1
 Vrata
 Druge sheme
 PZI Vrtec Pekre
 Prerez B-B D-D
 Prerez A-A C-C
 Geotehnično poročilo

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM