Občina Maribor
Pričetek izvajanja projekta Zora


 

 

Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine
 
Avtizem je najhitreje naraščajoča razvojna motnja. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več 10x, danes to pomeni več kot 1 % populacije. Avtizem ostaja stalnica skozi vse življenje, ravno tako tudi potreba po pomoči in podpori. Zgodnja terapija in kasneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanje s področja posebnih potreb teh otrok, tako bistveno zmanjša tudi finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih in vedenjskih specifičnosti teh oseb. V Sloveniji so otroci z avtizmom prikrajšani predvsem na področju zgodnje terapevtske obravnave, njihovi starši pa nimajo potrebnega znanja in podpore. Poleg tega v Sloveniji pogrešamo izobraževalni program za strokovnjake, ki delajo z osebami z avtizmom.
 
Osebe z avtizmom so praviloma ovirane na številnih področjih. Gre za izrazito kompleksno in interdisciplinarno problematiko, ki bi jo morali reševati s sodelovanjem in koordinacijo dela med zdravstvom, izobraževanjem in socialno podporo, kar bo vzpostavljeno v projektu ZORA. Za omenjen projekt Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, skupaj s partnerji, pridobil nepovratna sredstva v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.
 
Projekt ZORA je namenjen otrokom in mladostnikom z avtizmom kot skupini otrok s posebnimi potrebami, staršem otrok z avtizmom, ki so zaradi vsakodnevnih obremenitev še posebno ranljivi in strokovnjakom, ki delajo z osebami z avtizmom na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih zadev. Predstavlja »verigo dosežkov« v smislu, da imajo otroci z avtizmom, ki so vključeni v zgodnjo terapevtsko obravnavo, bistveno boljše uspehe pri učenju in šolanju ter kasneje pri socialnem vključevanju, kar posledično pomeni tudi boljše duševno zdravje teh oseb ter boljše zdravje in kvaliteto življenja njihovih družin. Projekt je namenjen vsem potencialnim uporabnikom iz vse Slovenije.
 
Rezultati projekta bodo: 
- v zgodnjo obravnavo bo vključenih najmanj 100 otrok z avtizmom,
- vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite),
- najmanj 50 otrok bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje,
- izobraženih bo najmanj 55 strokovnjakov,
- najmanj 100 staršev iz vse Slovenije bo vključenih v izobraževanje staršev v obliki  seminarjev, delavnic in individualnih srečanj, z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.
 
Že izvedene aktivnosti: ureditev in oprema ambulantnih prostorov v Ljubljani (Savska cesta 3) in v Mariboru (Cankarjeva ulica 33), zaposlitev dveh terapevtk (psihologinji) in koordinatorke, pričetek terapevtskih obravnav na obeh lokacijah, predstavitev projekta na mednarodni konferenci Znanost in kultura za zdravo družbo v organizaciji Alme Mater Europee, ECM (20. - 21. 3.2015 v Mariboru), priprava programskih dokumentov za izobraževanje strokovnjakov in staršev, izvedba razpisa za izobraževanje strokovnjakov, oblikovanje celostne podobe projekta in spletne strani ter izdelava letaka.
Načrtovane aktivnosti: ureditev in oprema prostorov Centra za kratkotrajno bivanje na Cankarjevi ulici 33 v Mariboru, ki bo predvidoma začel delovati v juliju 2015, izvedba podiplomskega funkcionalnega izobraževanja za strokovnjake, izvedba izobraževanja za starše, predstavitve projekta v medijih, na konferencah, drugih strokovnih in znanstvenih srečanjih ter priprava brošure o projektu.
 
Alma Mater Europaea – ECM je razpisala 60 prostih mest za podiplomsko funkcionalno izobraževanje na področju avtizma, ki bo potekalo v okviru projektu Zora. Na razpis se je prijavilo več kot 450 zainteresiranih strokovnjakov različnih profilov, ki imajo dokončano najmanj visokošolsko izobrazbo.
 
Vodja projekta je vodilna strokovnjakinja za avtizem v Sloveniji doc. dr. Marta Macedoni – Lukšič, dr. med.,  Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje.
Projekt se je pričel izvajati januarja 2015, zaključek projekta bo konec aprila 2016.
Vrednost projekta je 718.090 EUR, od tega je odobrenih nepovratnih sredstev 646.281 EUR.
 
Partnerji v projektu:
- Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje (nosilec projekta),
- Mestna občina Maribor,
- Alma Mater Europaea - Evropski center,  Maribor,
- The National Autism Unit, Oslo University Hospital in
- Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke.

 

 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM