Občina Maribor
Javno naznanilo

 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

 

OPPN za del območja Studenci 10-S

(območje ob Erjavčevi 73) 

 
 
 
 
 


Priloge
 Javno naznanilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM