Občina Maribor
Naznanilo o javni razgrnitvi

 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O

 

 

 

  

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

   

 

  

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S
(OPPN za del PPE St 10 S - stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Priloge
 Javno naznanilo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM