Občina Maribor
Ima Mariborska knjižnica priložnost?

 

Iskanje ustreznih prostorov za Mariborsko knjižnico je projekt, ki mu je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec in njegova ekipa namenila veliko pozornosti ter časa vse od začetka mandata. Na iskanje rešitve lahko pogledamo iz dveh zornih kotov: da županstvo ni imelo izoblikovane strategije in je iskalo rešitve na več lokacijah ali pa, da so se preverjale številne lokacije z namenom, da bi se poiskala najbolj optimalna rešitev. Res je, projekt Mariborske knjižnice že obstaja, in sicer na Rotovškem trgu, kjer bi se večina projekta gradila okrog več kot 500 let starih objektov in 15 metrov pod zemljo, kar je finančno ovrednoteno na 20 milijonov evrov. Temu projektu se Mestna občina Maribor ni odrekla dokončno, saj je bila to tudi želja Mestnega sveta, vendar pa je županstvo do njega skeptično.
 
Iskale so se še druge, bolj racionalne in ugodne rešitve za prostore Mariborske knjižnice. Od širitve knjižnice v obstoječih objektih na sedanji lokaciji, čemur se je vodstvo Mariborske knjižnice odreklo, souporaba prostorov Centra za socialno delo z možnostjo selitve v SDK na Trgu Leona Štuklja, kar ni bilo mogoče realizirati zaradi umestitve klicnega centra, kateremu Ministrstvo za zdravje, kljub večkratnim pozivom župana Mestne občine Maribor, ni želelo poiskati alternativnih prostorov, do Trgovsko poslovnega centra City, kjer se soočamo s problemom etažnih lastnikov, s katerimi ne moremo doseči soglasja, je projekt selitve Mariborske knjižnice našel možno alternativo v zgradbi Probanke na Trgu Leona Štuklja.
 
Knjižnice imajo zaradi svoje specifične dejavnosti in večje obremenitve, ki nastanejo s polnimi knjižnimi policami, določene statične zahteve. Na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor je bilo podano ugodno statično mnenje glede na veljavno gradbeno dovoljenje, ki je bilo pred leti izdano za potrebe adaptacije stavbe. Stavba se je takrat konstrukcijsko spreminjala, vendar se gradbeno dovoljenje ni upoštevalo v celoti. Sedaj bi bili v stavbo Probanke potrebni dodatni gradbeni posegi, ki bi terjali večji finančni zalogaj, vendar je vse izvedljivo – veliko je odvisno tudi od lastnika stavbe, koliko je pripravljen na pogajanje o ceni stavbe. Možnosti umeščanja knjižnice v prostore Probanke se Mestna občina Maribor ni dokončno odrekla, saj še niso bile preverjene vse možne finančne variacije, zato v javnost nismo želeli posredovati parcialnih in delnih informacij. Transparentno komuniciranje je vodilo župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca - vendar v primeru, ko se operira z delnimi informacijami, je to samo in izključno v škodo projekta oziroma projektov.
 

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je predstavil 18 projektov za naslednja tri leta v mestu Maribor, med njimi je med prioritetnimi tudi Mariborska knjižnica. Vse, kar smo za zdaj slišali na račun teh projektov je skepsa, kljub dejstvu, da bodo nekateri realizirani tudi že v letu 2018. Prav je, da je oblast deležna kritik in da se izrazijo jasno in glasno. Pa vendar smo tokrat kritični mi, da se projektom, tudi Mariborski knjižnici, ne da niti priložnosti.


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM