Občina Maribor
mag. Zdravko Luketič, podžupan

 02/2201-208, soba / room 133/132
 zdravko.luketic@maribor.si

 

 
Podžupan je zadolžen za vsa področja lokalne samouprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter za ostale naloge po pooblastilu župana.
 
 
Izobrazba:                          
 
1975.: z odliko končal Srednjo zdravstveno šolo Maribor, za uspešno šolanje in izvenšolske dejavnosti dobitnik republiške pohvale »Zlata petica«,
 
1977.: diplomiral na VŠZD v Ljubljani, smer Radiologija,
 
1979.: opravil strokovni izpit za naziv višji zdravstveni tehnik – rentgenski tehnik,
 
1993.: diplomiral na dvosemestralnem podiplomskem študiju Medicinske fakultete v Ljubljani, smer Novejše tehnologije v radiologiji in mesto višjega rentgenskega tehnika pri njihovi uporabi;
 
2001.: diplomiral na VŠZD v Ljubljani, smer Radiologija,
 
2001.: z odločbo Ministrstva za zdravje pridobil dovoljenje za samostojno opravljanje poklica diplomirani inženir radiologije v zdravstveni dejavnosti,
 
2003.: opravil strokovni izpit iz upravnega postopka na Pravni fakulteti v Mariboru,
 
2006.: zaključil podiplomski študij na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije Brdo pri Kranju in pridobil naziv magister znanosti s temo Nadzorni odbor v občini s primerom mestnih občin v Sloveniji,      
 
2006.: opravil program usposabljanja in pridobil »Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb« na Ekonomsko-poslovni fakulteti mariborske univerze,
 
2009.: izvoljen v naziv strokovni sodelavec za področje Radiološka tehnologija na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na ministrstvu za javno upravo od 16. 6. do 18. 6. 2009 opravil usposabljanje za imenovanje v naziv.
 
 
Delovne izkušnje:             
 
1977.: Zdravstveni dom Maribor, pripravnik, vodja – glavni tehnik službe za rentgen, laboratorij in sterilizacijo,
 
1986.: prehod v Splošno bolnišnico Maribor, radiološki inženir specialist – vodja delovne skupine, diplomiran radiološki inženir.

 
Usposabljanja:                 
 
1977.: opravljal strokovna usposabljanja na seminarjih v Sloveniji in tujini za poklic višjega rentgenskega tehnika, radiološkega inženirja in diplomiranega radiološkega inženirja,
 
2006.: opravil program usposabljanja za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb na Ekonomsko-poslovni fakulteti mariborske univerze,
 
2007.: usposabljanje iz varstva pri delu in pisni preizkus znanja za vodilne delavce,
 
2010.: opravil program izobraževanja članov svetov javnih zdravstvenih zavodov  na Ministrstvu za zdravje RS.
 
 
Nadzorne dejavnosti:   
 
1999.: imenovan za člana Komisije za strokovno presojo podpisanih koncesijskih pogodb mestne občine Maribor,
 
2005.: imenovan v nadzorni svet SNAGA javno podjetje d.o.o., opravljal funkcijo predsednika in podpredsednika,              
 
2005-2009 in 2009-2013: opravljal funkcijo namestnika predsednice sveta zavoda UKC Maribor,
 
2007.: imenovan s sklepom Vlade RS za člana nadzornega svet družbe Loterija Slovenije d.d.,                 
 
2007.: na predlog Ministrstva za kulturo na 146. redni seji Vlade RS dne 15. 11. 2007 imenovan v svet Javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, funkcija podpredsednika,
 
2012.: Imenovan za člana Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad Mestne občine Maribor.  
 
 
Druge dejavnosti:                
 
1993.: predsednik Regijske zbornice radioloških inženirjev Slovenije in en mandat podpredsednik Republiške zbornice radioloških inženirjev Slovenije,
 
1993.: dobrodelna dejavnost; član, tajnik podpredsednik in predsednik Lions kluba Maribor, lan Malteške pomoči Slovenije,
 
2004.: član upravnega odbora Radiološkega društva Dr. Mile Kovač, delovanje na področju priprave in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj, predavanj in enodnevnih seminarjev.
 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM