Občina Maribor
Mestna volilna komisija
Mestno volilno komisijo imenuje Mestni svet Mestne občine Maribor in opravlja naloge po zakonu o lokalnih volitvah. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnic/sodnikov. Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed uslužbenk/uslužbencev mestne uprave.

Predsednik: BRANKO REISMAN
Namestnica predsednika: Senada BALTIČ
 
Tajnica: Rosana KLANČNIK;  tel. 2201 - 241; rosana.klancnik@maribor.si
Nam. tajnice: Marija KOROŠEC, tel. 2201-240, marija.korosec@maribor.si
                        Tadeja ČRETNIK, tel. 2201-249, tadeja.cretnik@maribor.si
Člani:
SONJA ZIMIČ
GORAZD ŠKRABAR
ZDRAVKO KATIČ
Namestniki članov:
LIDIJA PECKO ŠKOF 
IVAN HRASTNIK
ALIJA KERANOVIĆ
  POROČILA MESTNE VOLILNE KOMIISJE - LOKALNE VOLITVE 2014
  ABECEDNI SEZNAM ULIC IN HIŠNIH ŠTEVILK PO MČ IN KS
  Seznam ulic po MČ in KS
  Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov zavolitve v svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti
LOKALNE VOLITVE 2014

  Volitve 2014
KONČNA POROČILA - NADOMESTNE VOLITVE 2013

NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA MOM in ŠTIRIH ČLANOV MESTNEGA SVETA MOM 17. MAREC 2013

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM