Občina Maribor
Vloge (obrazci)

 

 

Vloge in zahteve lahko:

  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
  • prinesete osebno in oddate pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor,
  • s skeniranimi prilogami oddate tudi po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si. Če pošiljate več vlog v eni elektronski pošti, jih priložite vsako v svoji datoteki (vsaka vloga svoja ločena datoteka). Če vlogo oddajate kot elektronsko vlogo, mora biti opremljena z varnim elektronskim podpisom (digitalnim kvalificiranim potrdilom), da bo možno slediti določbam o elektronski vlogi, ki določajo višino upravne takse v ZUT
 
  
Obvestilo za naglušne osebe s slušnim aparatom. V stavbi Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, si lahko izposodite CM sistem (indukcijsko zanko) za pomoč pri urejanju zadev v stavbi. Prevzamete jo lahko pri varnostniku ob predhodni identifikaciji in vpisu na seznam.
 
Občanke in občani lahko svoje prošnje, pritožbe in pobude v zvezi z delom mestne uprave, prav tako pa tudi svojo željo po osebnem razgovoru z vodstvom Mestne občine Maribor, oddate pisno z vlogo, ki jo pošljete po pošti ali po elektronski pošti, lahko pa jih podate ustno pri svetovalcu za pomoč strankam v sobi 14/pritličje, Ulica heroja staneta 1, Maribor, tel. št. 02/2201-214.
 
Pristojnosti lokalne skupnosti so predstavljene v katalogu pristojnosti občin.
 
Če med obrazci ni vloge, ki jo iščete predlagamo, da pogledate spletno stran Upravne enote Maribor, spletno stran e-uprave (npr. za osebna stanja, osebne dokumente, stalno prebivališče, prijava tujcev, vozniška dovoljenja, gradbena dovoljenja ipd.), jim pišete na ue.maribor@gov.si, ali pokličete na 02/2208-350. 
  Uradne osebe, ki dajejo splošne informacije o upravnih storitveh in drugih javnih storitvah v mestni upravi
  Uradne osebe, ki so pooblaščene za dajanje informacij javnega značaja
  Uradne osebe, ki so pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah ali za dejanja v postopku pred izdajo odločbe
  Uradne ure
  Oglasna deska
Obrazci vlog

  Gospodarske dejavnosti
  Komunala, promet in prostor
  Varstvo okolja in ohranjanje narave
  Vzgoja in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo
  Splošna področja mestne uprave
  Mestna blagajna
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM