Občina Maribor
Javni razpisi
Koristne povezave:
www.enarocanje.si - portal javnih naročil
www.ted.europa.eu - spletna različica "Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije", namenjena evropskim javnim naročilom
www.euskladi.si/ - zadnji objavljeni razpisi in aktualne novice s področja evropskih skladov
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska 40, Maribor, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro pri imenovani kontaktni osebi ali pošljejo svoja vprašanja na e-naslov: info-okolje@maribor.si.
Irena KOZAR, irena.kozar@maribor.si, 02/2201-449, 23. 1. 2018
VLOGA - je le v elektronski obliki. Na vstopni strani vloge se najprej registrirajte. Izpolnjeno vlogo natisnite in oddajte s prilogami v zaprti kuverti, skladno z razpisno dokumentacijo. Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 9.00 in 16.00 uro na tel. številki 01 6203-313 (g. Simon Jarm) ali po e-pošti: razpisimb@positiva.si
Saša Bricman Rantuša, telefon: 02 2201 474 ali 02 2201 473 ali e-mail: sasa.bricmanrantusa@maribor.si, 2. 2. 2018
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za šport Mestne občine Maribor vsak ponedeljek in sredo od 10.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure ter v petek od 10.00 do 12.00 ure ali po telefonu št.: 02 23 00 470, oziroma po elektronski pošti: sport@maribor.si.
Simon Mihalina, simon.mihalina@maribor.si; 02 2300 472, 18.1.2018 do 15:00
Urša Žiger, ZPM Maribor; T: 02 229 69 15; E: ursa@zpm-mb.si, 17.11.2017 za prijavo; 13.2.2018 za oddajo RN/IP
ga. Lilijana Zorko, tel.:02/22 01 313, 03.05.2017 do 17:00 v vložišču, do 24:00 na pošti
ga. Lilijana Zorko, tel.: 02/22 01 313, 28.4.2017
ga. Lilijana Zorko, tel.: 02/22 01 313, 28.4.2017
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM