Občina Maribor
Medobčinska inšpekcija
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

Telefon: 02/2201-516
 
 
Delovno področje:
 
Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.
 
Nadzoruje izvajanje določb odlokov:
 • odloke o občinskih cestah,
 • odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
 • odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • odloke o oglaševanju in reklamiranju,
 • odloke o občinskih taksah,
 • odloke o taksi službah,
 • odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
 • odloke o pokopaliških dejavnostih,
 • odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
 • odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
 
 
Vloge, pritožbe, pobude:
 
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
 
Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinske inšpekcije ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinske inšpekcije, pisno, po telefonu in po e-pošti.
 
Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.
 
Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.
 
Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno sodišče.
 
 
 
 
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM