Občina Maribor

 

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
 
Vodja:      Matej ZUPANIČ, dipl. market., inž. les.
Telefon:   02/22 01-656, 041/691-989        
Tajništvo: Irena Polajžer                                              
Telefon:   02/22 01-655
        
         
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami,

da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti.

Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.«

(Republika Slovenija: Ministrstvo za obrambo)

 

 

DELOVNO PODROČJE: 
 
Delovno področje je izvajanje nalog s področja zaščite, reševanja, požarne varnosti in obrambnega načrtovanja v pristojnostih mestne uprave in sicer:

     ·        oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje;

     ·        vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;

     ·        organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč;

     ·        vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;

     ·        omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

      ·        vodi priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih neposrednega PP ter izvaja operativne naloge;
     ·        upravlja dokumente načrtov za zaščito in reševanje MOM in skrbi za javno predstavitev  le teh;

 

Razpisi, razgrnitve in javne objave

 

Javna naznanila

 

Ocena ogroženosti

 

Načrti za zaščito in reševanja v Mestni občini Maribor

 

Organizacijski dokumenti zaščite, reševanja in civilne obrambe

 

Dokumenti na temo zaščite, reševanja in civilne obrambe

 

Drugi dokumenti iz delovnega področja službe

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM