Občina Maribor

 

Kabinet župana
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Telefon: 02/2201-201
 
 
Delovno področje:
Za izvajanje nalog, vezanih na župana mestne občine, se ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana in podžupanov,
  • delovanje mestnega sveta, drugih organov mestne občine in obravnavo prošenj in pritožb občanov,
  • načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so mestnega značaja,
  • zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike mestne občine,
  • medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
  • odnose z javnostmi ter
  • tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s svojega delovnega področja.  
 
 
ZAPOSLENI V KABINETU:
 

Vodja kabineta: 

Jelka Vrečko

Telefon: 02/ 2201 - 289

E-pošta: jelka.vrecko@maribor.si

 

 

Tajništva:

Tajništvo župana:

Telefon: 02/2201-201

E-pošta: zupan@maribor.si 

 

Tajništvo podžupanov:

Telefon: 02/2201-208

E-pošta:  zupan@maribor.si

 

Tajništvo vodje kabineta:

Telefon: 02/2201-201

E-pošta:  kabinet.zupana@maribor.si

 

 

 

Tajništvo  v.d. direktorja Mestne uprave:

Telefon: 02/2201-223

E-pošta:  direktorMU@maribor.si

 

 

Odnosi z javnostmi:

 

Alenka KOCJANČIČ

Telefon: 02/ 220 1 247

Mobilni telefon: 031 322 933

E-pošta: alenka.kocjancic@maribor.si

 

 

 

Protokol:

protokol@maribor.si

 

 

Organizacijska sestava

Za občane

Uradne ure

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM