Občina Maribor
Medobčinsko redarstvo
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
 
Telefon: 02/2201-527

 
MEDOBČINSKO REDARSTVO je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor.
 

Sprejemanje prijav: dežurni redar sprejema prijave od ponedeljka do petka med 8.00 in 20.00 uro (razen praznikov) na telefonski številki 02/2201-527.

Informacije o storjenih prekrških: operativno-komunikacijska pisarna posreduje informacije o storjenih prekrških osebno na sedežu redarstva, splošne informacije pa tudi po telefonu na telefonski številki 02/2201-527:
  • v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9.00 do 12.00 ure,
  • v sredo od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 17.00 ure.


Delovno področje:
 
Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:
  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, 
  • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 
  • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • vzdrževati javni red in mir,
  • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.
 
Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ v skladu z 2. odstavkom 45. člena Zakona o prekrških – ZP-1. 
 

 

 

 
 
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM