Občina Maribor

 

Sekretariat za splošne zadeve
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: Uroš Brodnjak, univ. dipl. prav. - po pooblastilu
Telefon: 02/2201-332
Faks: 02/2201-333
 
 
Delovno področje:

Sekretariat za splošne zadeve opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične in druge podobne naloge, zlasti pa naloge s področja:
 • poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • pravnih zadev,
 • upravljanja s kadrovskimi viri,
 • dela in poslovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti,
 • upravljanja kakovosti,
 • vodenja postopkov javnih naročil in nabave,
 • materialnega poslovanja,
 • informatika in
 • druge naloge z delovnega področja sekretariata.
 • ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
 • v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
 • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Uradne ure za poslovanje s strankami veljajo za vse organe Mestne uprave mestne občine Maribor, ki nimajo drugače določenih uradnih ur.
 
Organizacijska sestava

Za občane

 

Uradne ure

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM