Občina Maribor

 

Urad za šport
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
 

Vodja: Darko Zarič, vodja urada
Telefon: 02/2300-470, 02/2300-471
Faks: 02/2300-475
E-pošta: E-pošta: sport@maribor.si
 
Delovno področje:

Urad za šport opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:
  • razvoj vseh dejavnikov na področju športa,
  • delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor
  • uresničevanje programov športa in zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
  • upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, ki je v lasti Mestne občine Maribor,
  • sofinanciranje športnih programov in organiziranje športno rekreativnih prireditev,
  • izvajanje strokovnih nalog za športna društva in zveze športnih društev,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
   
 
 Druge uporabne povezave:                        
                      

                                                                                              

Aktualno

Odlok o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Maribor

Sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2020

Športni dogodki

Javni razpisi - šport

sport@maribor.si, 24.4.2020 do 12. ure
sport@maribor.si, 27.1.2020
Športne informacije Maribora

  Priznanja in nagrade
  Glasilo Mariborski šport
  Medmestno sodelovanje Mestne občine Maribor na področju športa
  Antidoping
  Predpisi, pravilniki in zakoni iz področja športa
  Koristne povezave
  Športna zveza Maribor - ŠZM
  Športni objekti v Mestni občini Maribor
  Športna društva v Mariboru
  Kategorizirani športniki
  Mariborski olimpijci
Interesni programi športa otrok in mladine

  Splošne informacije
Prodaja, oddaja in namere iz področja športa

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM