Občina Maribor

 

Urad za šport
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
 
Vodja: mag. Gregor Žmak
Telefon: 02/2300-470, 02/2300-471
Faks: 02/2300-475
 
Delovno področje:

Urad za šport opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:
  • razvoj vseh dejavnikov na področju športa,
  • delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor
  • uresničevanje programov športa in zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
  • upravljanje z javno infrastrukturo na področju športa, ki je v lasti Mestne občine Maribor,
  • sofinanciranje športnih programov in organiziranje športno rekreativnih prireditev,
  • izvajanje strokovnih nalog za športna društva in zveze športnih društev,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
   
 
               
                      

                                                                                               

 

 

                                                               

 

 

                                                                            

Aktualno

Pravilnik o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Maribor

Športni dogodki

Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2018

Športne informacije Maribora

  Športni objekti v Mestni občini Maribor
  Športna zveza Maribor - ŠZM
  Športna društva v Mariboru
  Kategorizirani športniki
  Mariborski olimpijci
  Priznanja in nagrade
  Glasilo Mariborski šport
  Medmestno sodelovanje Mestne občine Maribor na področju športa
  Antidoping
  Predpisi, pravilniki in zakoni iz področja športa
  Koristne povezave
Interesni programi športa otrok in mladine

  Splošne informacije
Prodaja, oddaja in namere iz področja športa

Anja.kolsek@maribor.si, 15. 4. 2018
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM