Občina Maribor

 

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
 
VodjaBrigita GAJZER PLIBERŠEK, univ. dipl. ekon.
Soba: 107 (tajništvo), 108
Telefon: 02/2201-290
Faks: 02/2201-293
E-pošta: brigita.plibersek@maribor.si
 
 
Delovno področje:
 
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/2007) v 28. členu določa, da Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost opravlja zlasti naloge s področja:
  • predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
  • socialnega varstva in družine,
  • pospeševanja in organiziranja dejavnosti in programov socialnega varstva in varovanja zdravja
  • podeljevanja štipendij,
  • izdajanja odločb in podelitev koncesij s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
  • zagotavljanja mrliško pregledne službe na svojem območju,
  • razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
  • delovanje javnih zavodov s področja raziskovalne dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina,
  • izvajanje nalog v zvezi z  upravljanjem stvarnega premoženja, ki  ga ima v upravljanju,
  • drugih upravnih in strokovno tehničnih nalog z delovnega področja urada.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog so zaposleni uradniki v času uradnih ur na voljo občanom, ki lahko v uradu v mejah njegovih pristojnosti urejajo posamezne upravne zadeve, navedene v nadaljevanju pri posameznih sektorjih, in iščejo odgovore na vprašanja, pobude in pritožbe s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, zdravstvenega in socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti in štipendiranja (iz sredstev mestnega proračuna).
 
Zainteresirani občani bodo ob obisku v uradu v mejah njegovih pristojnosti dobili ustrezne odgovore, če pa bodo njihova pričakovanja, vprašanja ali pripombe presegali pristojnosti Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, bodo poučeni o pristojnih organih, službah ali javnih zavodih v mestu ali državi, na katere se morajo obrniti.
Organizacijska sestava

  Sektor za zdravstvo in socialno varstvo
Uradne ure

 

Za občane (vloge)

Aktualne novice

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM