Občina Maribor

 

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
 
VodjaBrigita GAJZER PLIBERŠEK, univ. dipl. ekon.
Soba: 107 (tajništvo), 108
Telefon: 02/2201-290
Faks: 02/2201-293
E-pošta: brigita.plibersek@maribor.si
 
 
Delovno področje:
 
Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/2007) v 28. členu določa, da Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost opravlja zlasti naloge s področja:
  • predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih,
  • socialnega varstva in družine,
  • pospeševanja in organiziranja dejavnosti in programov socialnega varstva in varovanja zdravja
  • podeljevanja štipendij,
  • izdajanja odločb in podelitev koncesij s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
  • zagotavljanja mrliško pregledne službe na svojem območju,
  • razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
  • delovanje javnih zavodov s področja raziskovalne dejavnosti, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je mestna občina,
  • izvajanje nalog v zvezi z  upravljanjem stvarnega premoženja, ki  ga ima v upravljanju,
  • drugih upravnih in strokovno tehničnih nalog z delovnega področja urada.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog so zaposleni uradniki v času uradnih ur na voljo občanom, ki lahko v uradu v mejah njegovih pristojnosti urejajo posamezne upravne zadeve, navedene v nadaljevanju pri posameznih sektorjih, in iščejo odgovore na vprašanja, pobude in pritožbe s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, zdravstvenega in socialnega varstva, raziskovalne dejavnosti in štipendiranja (iz sredstev mestnega proračuna).
 
Zainteresirani občani bodo ob obisku v uradu v mejah njegovih pristojnosti dobili ustrezne odgovore, če pa bodo njihova pričakovanja, vprašanja ali pripombe presegali pristojnosti Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, bodo poučeni o pristojnih organih, službah ali javnih zavodih v mestu ali državi, na katere se morajo obrniti.
Organizacijska sestava

  Sektor za vzgojo
  Sektor za izobraževanje
  Sektor za zdravstvo in socialno varstvo
Uradne ure

Za občane (vloge)

Aktualne novice

Programi izobraževanja

Javni razpisi - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo

Ana Mandl, 02/2201 202, 15.4.2020
Lilijana Zorko 02/2201 313, 15.4.2020
Lilijana Zorko 02/2201 313, 15.4.2020
Ana Mandl, tel. 02/2201 202, 3.1.2020
ZPM Maribor, Urša Žiger (T: 02 229 69 15, E: ursa@zpm-mb.si), 10.10.2019-za oddajo prijav; 12.2.2020 za oddajo
Nina Sophy ĆIRIĆ T: 02 220 13 08; E: nina.ciric@maribor.si in Lilijana ZORKO T: 02/2201-313, E: lilijana.zorko@maribor.si, podaljšan do zapolnitve razpisanih prostih mest
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM