Občina Maribor
Urad za kulturo in mladino
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
 
Vodja: Daniel Sajko - po pooblastilu
Telefon: 02/2201-468
Faks: 02/2201-476
 
 
Delovno področje
 
Urad za kulturo in mladino opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:
  • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine,
  • delovanje javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
  • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
  • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
  • pripravljanje in uresničevanje kulturne in mladinske politike občine,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

Pravne podlage

Pravilniki

Javni zavodi

 


Festivali
 
 
  Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor

 

  MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
  Dejavnosti na področju mladine
  Strokovne komisije na področju kulture
  Glazerjeve nagrade
  Organizacijska sestava
Razpisi in pozivi

 

Razpisi - arhiv zaključenih razpisov

Javna dela

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM