Občina Maribor
Urad za kulturo in mladino
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor
 
Vodja: Daniel Sajko - po pooblastilu
Telefon: 02/2201-468
Faks: 02/2201-476
 
 
Delovno področje
 
Urad za kulturo in mladino opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:
  • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine,
  • delovanje javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
  • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
  • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
  • pripravljanje in uresničevanje kulturne in mladinske politike občine,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.

Pravne podlage

Pravilniki

Javni zavodi

 


Festivali
 
 
Mestna občina Maribor je bila od jeseni 2015 partner projekta Evropa za državljane – Nove ideje za stare zgradbe. V Mariboru smo od 1. do 2.12.2016 tudi gostili zaključno konferenco z naslovom »Kako OLDIES postanejo GOLDIES«, ki je bil sedmi in zadnji dogodek projekta, v katerem sodeluje sedem malih in srednje velikih mest iz šestih držav od Baltika do Balkana (Latvija, Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Srbija in Črna gora). Projekt se osredotoča na iskanje konkretnih rešitev za učinkovitejšo rabo nepremičnin v javni lasti v malih in srednje velikih evropskih mestih, ki se srečujejo z ekonomskim in družbenim upadom. Končno poročilo projekta je v prilogi v slovenskem in angleškem jeziku.
  Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor

 

  MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
  Dejavnosti na področju mladine
  Strokovne komisije na področju kulture
  Glazerjeve nagrade
  Organizacijska sestava
Razpisi in pozivi

 

Razpisi - arhiv zaključenih razpisov

Javna dela

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM