Občina Maribor
Urad za gospodarske dejavnosti
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: 
Telefon:
02/2201-411 (tajništvo)
 
  
Delovno področje:
Urad za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
  • pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
  • povezovanje univerze in gospodarstva,
  • sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in bančnimi institucijami,
  • izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki je določen z zakonom,  
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju (poslovni prostori),
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
 
 
Organizacijska sestava

  Sektor za gospodarstvo
  Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
  Služba za stanovanjske zadeve
Obrazci vlog za občane - gospodarstvo

Javni razpisi - gospodarstvo

Saša Rihtar, T: 02 22 01 360, 30.8.2019
Petra Klarič, tel. 02 22 01 387 (411), e pošta: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis de minimis podeželje«., 13. 9. 2019
/, /
Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve

Prodaja, oddaja in namere iz področja gospodarskih dejavnosti

Koristne povezave

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM