Občina Maribor
Urad za gospodarske dejavnosti
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: Gorazd ŠKRABAR univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201-411
 
  
Delovno področje:
Urad za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
  • pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
  • povezovanje univerze in gospodarstva,
  • sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in bančnimi institucijami,
  • izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki je določen z zakonom,  
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju (poslovni prostori),
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
 
 
Organizacijska sestava

  Sektor za gospodarstvo
  Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
  Služba za stanovanjske zadeve
Obrazci vlog za občane - gospodarstvo

Javni razpisi - gospodarstvo

/, /
Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve

Prodaja, oddaja in namere iz področja gospodarskih dejavnosti

Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, Glej III. točko namere
Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, 19.11.2019 do 15.00 ure
Koristne povezave

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM