Občina Maribor
Urad za gospodarske dejavnosti
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: mag. Ryan HARTNER, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201- 380
02/2201-411 (tajništvo)
 
  
Delovno področje:
Urad za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
  • pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
  • povezovanje univerze in gospodarstva,
  • sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in bančnimi institucijami,
  • izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki je določen z zakonom,  
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju (poslovni prostori),
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
 
 
Organizacijska sestava

  Sektor za gospodarstvo
  Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
  Služba za stanovanjske zadeve
Javni razpisi - gospodarstvo

Helena Turk, Tel.: 02/2201-386, helena.turk@maribor.si, 14. 9. 2018
mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si, 21.8.2018
Saša RIHTAR, tel. 02/ 22 01 360, e-mail: sasa.rihtar@maribor.si, 31. 8. 2018
Marko Rojs, info@energap.si, marko.rojs@energap.si, 28.6.2018 ob 12:00
Petra Klarič, tel: 02 22 01 387, 02 22 01 411, e-pošta: mestna.obcina@maribor.si, 7. 9. 2018
Obrazci vlog za občane - gospodarstvo

Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve

Prodaja, oddaja in namere iz področja gospodarskih dejavnosti

Darko LORENČIČ, tel. 02 22 01 406, 5.9.2018
Darko LORENČIČ, tel. 02 22 01 406, 5.9.2018
Darko LORENČIČ, tel. 02 22 01 406, 5.9.2018
Jaroslav BAUER, tel. 02/22 01 410, 27.8.2018
Jaroslav BAUER, tel 02/22 01 410, 27.8.2018
Koristne povezave

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM