Občina Maribor
Urad za gospodarske dejavnosti
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
 
Vodja: mag. Ryan HARTNER, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201- 380
02/2201-411 (tajništvo)
 
  
Delovno področje:
Urad za gospodarske dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
  • gospodarski razvoj mesta in mestne občine kot celote,
  • pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, kmetijstva, obrti, trgovine, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
  • povezovanje univerze in gospodarstva,
  • sodelovanje z obrtnimi in gospodarskimi zbornicami, združenji in bančnimi institucijami,
  • izvajanje upravnih nalog s področja gospodarstva v obsegu in način, ki je določen z zakonom,  
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju (poslovni prostori),
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
 
 
Organizacijska sestava

  Sektor za gospodarstvo
  Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori
  Služba za stanovanjske zadeve
Javni razpisi - gospodarstvo

/, /
mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si, 19.10.2018 do 9.00 ure
mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si, 5.10.2018 do 12 ure
mag. Niko Jandl, nikojandl@maribor.si, 21.8.2018
Marko Rojs, info@energap.si, marko.rojs@energap.si, 28.6.2018 ob 12:00
Petra Klarič, tel: 02 22 01 387, 02 22 01 411, e-pošta: mestna.obcina@maribor.si, 7. 9. 2018
Obrazci vlog za občane - gospodarstvo

Obrazci vlog za občane - stanovanjske zadeve

Prodaja, oddaja in namere iz področja gospodarskih dejavnosti

Jaroslav BAUER, tel. 02/22 01 410, 4.12.2018
Jaroslav BAUER, tel.: 02/22 01 410, 4.12.2018
Darko LORENČIČ. tel. 02/22 01 406, Dražba dne 4.12.2018 ob 9.30 uri
Koristne povezave

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM