Občina Maribor
Varuh bolnikovih pravic
Ulica heroja Tomšiča 2
2000 Maribor
Tel:         02/2282-223, 02/2201-634
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si
 
 
Vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo javnega zdravstvenega zavoda ali koncesionarja kršene pravice, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu bolnikovih pravic. Varuh je imenovan za potrebe občanov Maribora in občanov statistične regije Podravja.
 
Varuh obravnava pritožbe bolnikov zoper potek in posledice zdravljenja ter zaradi neprimernega ali nevljudnega odnosa zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih.
 
Varuh lahko naslovi javnim zdravstvenim zavodom ali koncesionarjem predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki jih ti obravnavajo in nanje odgovarjajo.
 
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in za stranke brezplačen.
 
V septembru 2008 se je začel izvajati Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008). Po tem zakonu je Ministrstvo za zdravje imenovalo za območje vsakega Zavoda za zdravstveno varstvo zastopnika pacientovih pravic. Za  območje Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor sta imenovana dva zastopnika pacientovih pravic.
 
 
  Letna poročila varuha bolnikovih pravic
  Povezave
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM