Občina Maribor
Knjižnice

KNJIŽNICE

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR

Največja knjižnica v Mariboru je Univerzitetna knjižnica Maribor, njen celotni knjižnični fond šteje 815.125 enot. Knjižnica ima površino 11.500 m2, vanjo pa je trenutno vpisanih 22.729 aktivnih uporabnikov.

Nekaj zgodovinskih mejnikov

  • 1903: ustanovljena kot knjižnica Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko
  • 1918: javna mestna ustanova, ki se razvije v Študijsko knjižnico
  • 1961: postane osrednja knjižnica mariborskih visokih šol
  • 1975: preimenuje se v Univerzitetno knjižnico Maribor
  • 1988: Univerzitetna knjižnica Maribor dobi novo in sodobno knjižnično zgradbo
  • 1996: postane članica Univerze v Mariboru

SPLOŠNE KNJIŽNICE

Vlogo splošne knjižnice opravlja Mariborska knjižnica, ki ima 19 enot na različnih lokacijah v občini Maribor ter v občinah Ruše, Šentilj, Lovrenc na Pohorju in Hoče-Slivnica, ter potujočo knjižnico (bibliobus), ki se ustavlja na 49 postajališčih v že navedenih občinah ter še v občinah Duplek, Rače-Fram, Starše, Kungota, Sv. Ana, Cerkvenjak, Lenart in Slovenska Bistrica.

Bibliobus Mariborske knjižnice je septembra leta 2001 sodeloval na srečanju evropskih potujočih knjižnic v Tilburgu in dobil naziv "Bibliobus leta 2001".

V Mariboru je še okoli 100 drugih knjižnic (šolskih, specialnih, raziskovalnih, fakultetnih, cerkvenih itd.), ki imajo obsežen in nekatere od njih tudi zelo dragocen knjižni fond.

Za potrebe slovenskih knjižnic in končnih uporabnikov Institut informacijskih znanosti Maribor (IZUM) razvija in vzdržuje standarde ter programsko opremo COBISS ter opravlja vrsto drugih informacijskih nalog, še posebej za potrebe slovenske raziskovalne sfere. COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah COLIB ter s številnimi drugimi funkcijami t.i. virtualne knjižnice. V COBISS so vključene vse pomembnejše slovenske knjižnice. IZUM uspešno razvija tudi projekt COBISS.Net, ki povezuje vse tiste avtonomne (nacionalne) kooperativne bibliografske sisteme različnih držav, ki temeljijo na programski opremi COBISS. V IZUM-u je nastala in se vzdržuje tudi podatkovna baza univerzitetnih knjižnic v prostoru Alp in Jadrana AALIB, kar pomeni, da je s svojim delovanjem že prisoten tudi v EU.

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM