Občina Maribor
Muzeji

MUZEJI

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

Leto 1903 štejemo za rojstno leto muzeja, zbirke današnjega muzeja pa so dedič treh muzejskih zbirk. Najstarejša je bila zbirka sakralne umetnosti, ki jo je hranil Škofijski muzej, ustanovljen leta 1896. Druga je bila zbirka Muzejskega društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1902, tretja pa je bila zbirka Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko, ki je bilo ustanovljeno leta 1903.

Do leta 1938 so tako združene zbirke domovale v prostorih bivše kaznilnice v današnji Cankarjevi ulici, tega leta pa se je muzej preselil v prostore mariborskega mestnega gradu, kjer je še danes. Da so muzejske zbirke dobile domovanje v tej stavbi, gre zahvala predvsem Franju Bašu, tedanjemu banovinskemu arhivarju in pozneje prvemu ravnatelju Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Urejanje muzejskih zbirk na novi lokaciji je prekinila druga svetovna vojna. Leta 1943 je bila odprta etnološka in arheološka zbirka, leta 1947 pa so bile javnosti odprte vse do tedaj oblikovane muzejske zbirke.

Po tem obdobju so se posamezne zbirke postopno modernizirale. Vzniknile so nove, spet druge so bile ukinjene. Leta 1957 je bila na pobudo Frana Minarika urejena in postavljena na ogled lekarniška zbirka, donedavna edina muzejska lekarniška zbirka v državi. Najmlajša je kostumska zbirka, katere začetek predstavlja razstava Tristo let mode na Slovenskem, leta 1969 pa se je razširila še s področjem vojaških uniform.

Leta 1996 je muzej popolnoma prenovil restavratorsko delavnico. Med pomembnimi pridobitvami novejšega časa kaže omeniti ureditev razstavišča MIC Grad, ki je razbremenilo prostore, zasedene s stalno muzejsko razstavo.

MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR

Muzej narodne osvoboditve Maribor je regionalni muzej za novejšo zgodovino. Ustanovljen je bil leta 1958, svoje domovanje pa je dobil v nekdanji Scherbaumovi vili blizu mestnega parka. Muzej zbira, proučuje in hrani muzejsko gradivo 20. stoletja ter pripravlja razstave in zgodovinske raziskave za območje severovzhodne Slovenije. Poleg bogatih zbirk muzealij (najpomembnejša so poslovilna pisma žrtev za svobodo, ki sodijo med najdragocenejše slovenske pomnike te vrste) ima muzej tudi obsežno fototeko, arhiv, v katerem je prvovrstno gradivo okupatorjevega izvora, in strokovno knjižnico. Delo muzeja je organizirano v treh kustodiatih (1900?1941, druga svetovna vojna, povojno obdobje) in v muzejski pedagoški službi. Delavci muzeja so doslej pripravili ali sodelovali pri postavitvah blizu 300 razstav, opravili pa tudi obsežno raziskovalno delo, saj njihova bibliografija obsega že prek 700 bibliografskih enot. Dislocirane muzejske enote so na Osankarici, v Ribnici na Pohorju in pri Sv. Primožu na Pohorju. Muzej narodne osvoboditve Maribor je sodobna in živa muzejska hiša.

Priloge
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM