Občina Maribor
Projekti - (stran v pripravi)

 

 V fazi priprave strani so podatki še nepopolni zato prosimo za razumevanje.

 

Za večino projektov Mestne občine Maribor skrbi Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna.

 

  ALPTREES
  FOCUS IN CD

Inovativni celostni model obravnave bolnika s celiakijo (ang. Innovative patient centered health care services – advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care)

  URBAN INNO

Uporaba inovacijskih potencialov urbanih ekosistemov (ang. Utilizing innovation potential of urban ecosystems)

 

  SULPITER

Trajnostno logistično načrtovanje mesta za izboljšanje regionalnega tovornega transporta (ang. Sustainable Urban Logistic Planning to Enhance Regional Freight Transport)

 

  MELINDA
  NEWGENERATIONSKILLS
  RESOLVE
Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi / Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
  URBACT
  URBANSOIL4FOOD
  GREENCYCLE
  Moji odpadki, moja skrb
  NEWPILGRIMAGE
  SKATEPARK
  KOROŠKA
  NABREŽJE REKE DRAVE
  VOJAŠNIŠKI TRG
  Snapshots from the borders
  EficienCE
Energetska učinkovitost za javno infrastrukturo v potniškem prometu v Srednji Evropi / Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
  Izgradnja razsvetljave v športnem kompleksu Ljudski vrt
  OŠ Janko Padežnik preureditev veznega trakta z obnovo prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih šolskih površin
  Brv Lent Tabor
  Energetska obnova javnih stavb v MOM po modelu JZP
  Izgradnja doma MČ Koroška vrata
  Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru
  Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – finalizacija severnega in južnega podtribunja
  Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt
  Ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici
  Vrtec Otona Župančiča Maribor Obnova centralne kuhinje
  Vrtec Ivana Glinška Maribor Rekonstrukcija in dozidava enote Ribiška
  ZD Dr. Adolfa Drolca – Nadgradnja objekta Vošnjakova 2 za prostore Centra za krepitev zdravja
  Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca – Okulistika
  ESPON UCCE
  Ureditev Cafove ulice
Projekt »Ureditev Cafove ulice« v Mariboru zajema prenovo tlakovanja in urbane opreme na območju Cafove ulice
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM