Občina Maribor
Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave
Javni objave - Služba za delovanje mestnega sveta

Javne objave - finance in proračun

Javne objave - gospodarske dejavnosti

/, /
Javne objave - šport

Javne objave - komunala, promet in prostor

mestna.obcina@maribor.si, 30.8.2019 do 12 ure
Javne objave - urejanje prostora

Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 9. 8. 2019
Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si, 15. 9. 2019
Lidija Vuk Kodrič, T: 02 2201 492, e-mail: lidija.kodricvuk@maribor.si, 18.7.2019
Lidija Vuk Kodrič, T: 02 2201 492, e-mail: lidija.kodricvuk@maribor.si, 17.7.2019
., .
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 24. 7. 2019
Javne objave - kultura in mladina

Javne objave - premoženjsko pravne zadeve

Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 6.7.2019
Javne objave - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost

Javne objave - zaščita, reševanje in obrambno načrtovanje

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM