Občina Maribor
Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave
Javne objave - finance in proračun

Javne objave - gospodarske dejavnosti

ga. Mojca Juhart na 02 234 66 22 ali mojca.juhart@maribor.si – za tehnično in organizacijsko izvedbo; na mestna.obcina@maribor.si pa za splošne info., do vključno 21.10.2019
/, 26.10.2019
/, /
Javne objave - šport

Lidija Krebl Vukovič tel.: 02 220 1 325, Darko Zarič tel.: 02 230 0 479, 30. 10. 2019
Javne objave - komunala, promet in prostor

mestna.obcina@maribor.si, 30.8.2019 do 12 ure
Javne objave - urejanje prostora

Vesna Bauman, tel. št.: 02 2201 495 E: vesna.bauman@maribor.si , 25.10.2019
/, 20.10.2019
Špela Grdinič, tel. št. 02/2201-715, 30.10.2019
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 2. 9. 2019
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 2. 9. 2019
Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si, 15. 9. 2019
Javne objave - kultura in mladina

Javne objave - premoženjsko pravne zadeve

Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 30.10. 2019
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 25.10. 2019
Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si, 20.9. 2019
Javne objave - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost

Javne objave - zaščita, reševanje in obrambno načrtovanje

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM