Občina Maribor
Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave
Javne objave - finance in proračun

Javne objave - gospodarske dejavnosti

/, /
Javne objave - šport

Javne objave - komunala, promet in prostor

mestna.obcina@maribor.si, 30.8.2019 do 12 ure
Javne objave - urejanje prostora

Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si, 15. 9. 2019
Javne objave - kultura in mladina

Javne objave - premoženjsko pravne zadeve

Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si, 20.9. 2019
Javne objave - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost

Javne objave - zaščita, reševanje in obrambno načrtovanje

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM