Občina Maribor
Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave
mestna.obcina@maribor.si, 25.3.2019
Javne objave - finance in proračun

Mag. Mateja Cekić, tel: 02/22-01-731, e-pošta: mateja.cekic@maribor.si, in Olga Krebs Kauran, tel: 02/22-01-269, e-pošta: olga.krebs-kauran@maribor.si, 25. 3.2 019 do 9.00 ure
Javne objave - gospodarske dejavnosti

Javne objave - šport

Javne objave - komunala, promet in prostor

Uroš Kosi 031 650 895, 27. 3. 2019 do 24.00
Javne objave - urejanje prostora

/, 18. 3. 2019
/, /
Javne objave - kultura in mladina

Nina Marovt 2201 416 ali nina.marovt@maribor.si, 25. 2. 2019
Javne objave - premoženjsko pravne zadeve

Simona FRAS, dipl. upr. org., prav., 4.1.2019
Višnja Pravdič, 15.6.2018
Višnja Pravdič, 15.6.2018
Višnja Pravdič, 15.6.2018
Višnja Pravdič, 15.6.2018
Višnja Pravdič, 12.6.2018
Javne objave - vzgoja, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost

Javne objave - zaščita, reševanje in obrambno načrtovanje

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM