Občina Maribor
Oddaja predlogov projektov

 

Zbiranje predlogov občanov

Razvrščanje zbranih predlogov

Povratna informacija o prejetih predlogih

Okvirna časovnica 

 

Zbiranje predlogov občanov
Občani lahko predloge podajo na vnaprej pripravljenih obrazcih na sedežu mestne četrti oziroma krajevne skupnosti v času uradnih ur, na spletni strani in po elektronski pošti mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za katero podajajo predlog.
 
Razvrščanje zbranih predlogov
Delovna skupina, v sestavi tajnik in dva člana sveta mestne četrti oz. krajevne skupnosti, zbrane predloge razvrsti (podobne oz. enake predloge lahko tudi smiselno združijo) ter posreduje v pregled in opredelitev pristojnim organom MU MOM.
 
Povratna informacija o prejetih predlogih
Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti predlagateljem posreduje povratno informacijo o preverjenih pobudah/predlogih. Na podlagi prejetih opredelitev in ovrednotenj projektov bodo oblikovani seznami projektov, ki bodo občanom predloženi v glasovanje.
 
Okvirna časovnica
1.
Priprava gradiva za predstavitve in obveščanje občanov
junij - september 2017
2.
PR (mediji, splet, gospodinjstva, novinarska)
oktober 2017
3.
Zbiranje projektnih predlogov
oktober - december 2017
4.
Obdelava predlogov znotraj mestne uprave 
december 2017 - januar 2018
5.
Odgovor predlagateljem (zavrnjeni projekti) + javna razgrnitev potrjenih projektnih predlogov
februar - marec 2018
6.
Priprava glasovnic + ureditev volišč, vabila občanom
april 2018
7.
Glasovanje
maj 2018
8.
Informacija o projektih na seji MS
junij 2018
9.
Izvedba projektov
2018-2019

  

Natančne datume bodo določili sveti posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
 
 
 
  Obrazec za zbiranje predlogov projektov
  Predlogi projektov po MČ in KS
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM