Občina Maribor
Izboljšajmo Maribor

 

Mobilna aplikacija »Izboljšajmo Maribor« omogoča vsakomur, da sodeluje pri dvigu kakovosti okolja v katerem živi, tako da na enem mestu poda pobude in vprašanja vsem uradom, javnim zavodom in javnim podjetjem v Mestni občini Maribor.
 
Mestna občina Maribor je v okviru evropskega projekta UPSIDE vzpostavila spletno mesto in mobilno aplikacijo »Izboljšajmo Maribor«. S tem želi prebivalcem in obiskovalcem mesta ponuditi možnost, da aktivno sodelujejo pri izboljšanju mesta na vseh področjih, od urejenosti okolja do prometa, izobraževanja, sociale, kulture, športa in drugih za občane pomembnih področjih. Osnovni namen aplikacije »Izboljšajmo Maribor« je olajšati občanov stik z lokalno skupnostjo, saj storitev s pomočjo sodobne tehnologije omogoča enostavno posredovanje pobud in vprašanj, ki se nanašajo na življenje v Mestni občini Maribor ter prejemanje odgovorov nanje. S projektom, ki je nastal v partnerstvu z organizacijami iz Nemčije, Švedske, Nizozemske in Estonije in je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, je Mestna občina Maribor naredila še en korak naproti vzpostavitvi trajnostnega razvoja urbanega okolja in spodbujanja participacije občanov v mestu Maribor.
 
Storitev »Izboljšajmo Maribor« na enem mestu omogoča spremljanje in oddajo pobud ter vprašanj Mestni občini Maribor, njenim uradom, zavodom in javnim podjetjem. Namenjena je predvsem sodelovanju in dialogu v obliki informiranja in izobraževanih vsebin in ne nadomešča upravnih postopkov, ki jih vodijo pristojni organi in so določeni z veljavnimi zakoni. S pobudami, ki jih bodo uporabniki posredovali preko aplikacije »Izboljšajmo Maribor«, bodo pripomogli skupnosti soočati mnenja in opozarjati na problematiko, ki je po njihovem mnenju pomembna za občane in obiskovalce mesta. Pobude ali vprašanja, ki zahtevajo investicije in načrtovanje sredstev v proračunu, bodo sistematično obravnavane in vključene v načrte posameznih pristojnih institucij v okviru Mestne občine Maribor, vse s ciljem, da se skozi pobude in njihovo presojo izboljša bivanje in kakovost življenja na območju mesta Maribor in širše regije. Vse pobude bodo ves čas dostopne meščanom, ki jih bodo lahko tudi podprli.
 
Uporabnik lahko do storitve dostopa z mobilno aplikacijo, preko tabličnega računalnika ali pametnega telefona ter spletnega naslova. Storitev deluje na mobilnih platformah: iOS (Apple) in Android (Google) ter je na vpogled dostopna vsakomur brez prijave. Sistem predvideva prijavo uporabnika le v primeru, če želi ta oddati pobudo ali vprašanje, ali glasovati za že objavljene vsebine. Pristojne službe Mestne občine Maribor bodo odgovore na pobude in vprašanja poskušale zagotoviti v največ petih delovnih dneh od njihovega prejema.
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM