Občina Maribor
Sektor za proračun
Vodja:        
Telefon:      02/2201-324
Faks:          02/2201-263
E-pošta:     
 
Delovno področje:

  • priprava proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa
  • pregled predlogov gradiv za sejo Mestnega sveta
  • opravljanje drugih strokovno tehničnih nalog s delovnega področja sektorja
  • koordiniranje med uradi
  • pripravljanje strokovnih analiz, poročil, informacij in drugih zahtevnih gradiv
  • spremljanje zakonodaje za področje javnih in drugih financ
  • priprava in potrjevanje soglasij k pogodbam
  • sodelovanje pri informacijskih procesih
  • spremljanje in nadziranje porabe proračunskih sredstev proračunskih uporabnikov
  • obveščanje direktorjev urada in vodje sektorjev o morebitnih nepravilnostih pri pripravi predlogov ter predlaganje ukrepov za njihovo odpravo
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM