Občina Maribor
Uradne osebe, ki so pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah ali za dejanja v postopku pred izdajo odločbe

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, uradno prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13), objavljam
 
 
 

SEZNAM

uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah ali za dejanja v postopku pred izdajo odločbe
 
 
 
 
 
UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA URADA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
 
 
Pooblastilo za odločanje
-        mag. Ryan HARTNER, sekretar, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja dela Urada za gospodarskih dejavnosti.
-        Viktorija ZEMLJARIČ. višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja gospodarskih dejavnosti.
-        Irena ŠTRAUS, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja gospodarskih dejavnosti.
-        Stanka PERŠA, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja stanovanjskih zadev.
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Petra KLARIČ, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja gospodarskih dejavnosti.
-        Helena TURK, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja gospodarskih dejavnosti.
-        Stanka PERŠA, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja gospodarskih dejavnosti ter stanovanjskih zadev.
 
 
UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA URADA ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR
 
Pooblastilo za odločanje
-        Vili EISENHUT, sekretar, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja komunale, prometa in prostora.
-        mag. Lidija KODRIČ VUK, sekretarka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja prostora.
-        Vesna BAUMAN,  višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja prostora.
-        Jožica ABRAM,  svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja prostora.
-        Krešimir ALATIČ, svetovalec, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja prostora.
-        Uroš KOSI, podsekretar, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja komunale, prometa in prostora.
-        Aleš KLINC, višji svetovalec, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja komunale in prometa.
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Simon TEKAVEC, višji svetovalec, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Urška JAMBROVIČ, višja svetovalka, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Jožica ABRAM, svetovalka, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Gašper DAJČMAN, svetovalec, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Krešimir ALATIČ, svetovalec, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Špela PASKOLO, svetovalka, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Mateja KRAMPAČ, svetovalka, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Silvester GRUM, referent, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Nada DOBAJ, referentka, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        mag. Gregor ŽMAK, podsekretar, pooblastilo za pripravo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora.
-        Uroš KOSI, podsekretar, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja komunale, urejanja prometa in oglaševanja.
-        Srečko SISINGER, svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja urejanja prometa.
-        Marjan POTOČNIK, svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja urejanja prometa.
-        Cvetka JAMBRAŠIČ, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja urejanja prometa.
-        Denis KOCBEK, višji referent, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja komunale in prometa.
-        Danijel ŽELEZNJAK, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku s področja komunale in prometa.UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA URADA ZA KULTURO IN MLADINO
 
 
Pooblastilo za odločanje
-        Daniel SAJKO, podsekretar, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja kulture, varovanja kulturne dediščine in mladine.
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Bojan LABOVIČ, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja kulture in varovanja kulturne dediščine.
-        Nina BULATOVIĆ, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja kulture in varovanja kulturne dediščine.
-        Nataša KOCJANČIČ, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja kulture in varovanja kulturne dediščine.
-        dr. Martina RAUTER, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja mladine.
 
 
 
UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA URADA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST
 
 
Pooblastilo za odločanje
-        Brigita GAJZER PLIBERŠEK, sekretarka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva in za odločanje v upravnih zadevah podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.
-        Tatjana REBERNIK, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja izobraževanja.
-        Liljana ZORKO, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja zdravstvenega in socialnega varstva.
-        Marjeta FINSTER, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja plačila vrtcev.
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Vesna ŽLIČAR, svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja štipendiranja dijakov in študentov.
-        Liljana ZORKO, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja zdravstvenega in socialnega varstva in v upravnih zadevah s področja podeljevanja koncesij na področju zdravstva.
 
 
 
 
UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA SEKRETARIATA ZA SPLOŠNE ZADEVE
 
 
Pooblastilo za odločanje
-        David Gabrovec, višji svetovalec, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja statusa grajenega javnega dobra ter pokopa in prekopa umrlih in
za odločanje v zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja.
-         , pooblastilo za odločanje v zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja ter za odločanje v upravnih zadevah s področja urejanja statusa grajenega javnega dobra ter pokopa in prekopa umrlih.
 
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Višnja PRAVDIČ, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja grajenega javnega dobra.
-        Simona FRAS, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja grajenega javnega dobra in s področja pokopa ter prekopa umrlih.
-        Breda KOLARIČ, svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja dostopa do informacij javnega značaja.
-        Branka KRAJNC, sekretarka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah uporabe grba in zastave ter uporabe imena lokalne skupnosti.
-        Nina HERNAH KAJBIČ, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopkih javnih natečajev.
 
 
UPRAVNE ZADEVE NA I. STOPNJI S PODROČJA DELA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
 
 
Pooblastilo za odločanje
-        Brigita ČANČ, podsekretarka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
-        mag. Suzana PRAJNC, višja svetovalka, pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        mag. Suzana PRAJNC, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
-        Saša BRICMAN RANTUŠA, svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
 
 
 
PRITOŽBE ZOPER UPRAVNE ODLOČBE
 
Pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku
-        Mitja SENEKOVIČ, višji svetovalec, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah na II. stopnji.
-        Branka KRAJNC, sekretarka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe v upravnih zadevah na II. stopnji, razen za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe v upravnih zadevah na II. stopnji s področja  uporabe grba in zastave ter uporabe imena lokalne skupnosti.
-        Anja KOLŠEK, višja svetovalka, pooblastilo za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe brez omejitve v upravnih zadevah na II. stopnji.
 
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM