Občina Maribor

Delovna telesa Sveta krajevne skupnosti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:

 

STALNA DELOVNA TELESA

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:

 • Robi Pajtler, predsednik komisije
 • Sebastjan Jaušovec, podpredsednik komisije
 • Jani Ravnjak, član
 • Jernej Žvarc, član
 • Jože Rajšp, član
 • Marjan Ribič, član
 • Jože Mesarič, član

 

 

Komisija za pokopališča:

 • Simon Hauptman, predsednik komisije
 • Jernej Mrak, podpredsednik komisije
 • Miha Lamut, tajnik KS
 • Milan Perko, član
 • Jure Jagodič, član

 

 

Komisija za koordinacijo društev (organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti):

 • Petra Moškon, predsednica komisije
 • Karmen Obrul, podpredsednica komisije
 • Stanka Damjan, članica
 • Tomaž Čeplak, član
 • Renata Spes, članica
 • Bernarda Partljič, članica
 • Darko Pukl, član

 

 

Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:

 • Karmen Obrul, predsednica komisije
 • Milka Dobaj, podpredsednica komisije
 • Staša Bračko, članica
 • Bernarda Partljič, članica
 • Majda Pukl, članica

 

 

Komisija za priznanje in zahvale:

 • Staša Bračko, predsednica komisije
 • Simon Hauptman, podpredsednik komisije
 • Jože Povh, član
 • Jože Rajšp, član
 • Stanka Damjan, članica

 

 

Varnostni kolegij:

 • Simon Hauptman, predsednik kolegija
 • Robi Pajtler, podpredsednik kolegija
 • Tomaž Čeplak, član
 • Renata Spes, članica
 • rajonski policist, član

 

 

ZAČSNA DELOVNA TELESA

Komisija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja:

 • Robi Pajtler, predsednik komisije
 • Ljubo Hrastnik, podpredsednik komisije
 • Ivan Deučman, član
 • Jani Ravnjak, član
 • Milan Perko, član
 • Karmen Obrul, članica

 

 

Komisija za izgradnjo otroškega in košarkarskega igrišča:

 • Staša Bračko, predsednica komisije
 • Bogdan Fluher, podpredsednik komisije
 • Simon Hauptman, član
 • Tanja Maček, članica
 • Petra Moškon, članica

 

 

Komisija za turistično prepoznavnost kraja:

 • Simon Hauptman, predsednik komisije
 • Stanka Damjan, podpredsednica komisije
 • Jože Rajšp, član
 • Franc Brunček, član
 • Nina, Kambič, članica
 • Sebastijan Senekovič, član
 • Ivan Ravnjak, član
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM