Občina Maribor
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2018 - 2022 naslednja:
 
Komisija za komunalo, promet in urejanje prostora:
 • Vitor Zečič, predsednik komisije
 • Dušan Batič, član
 • Tatjana Frangež, članica
 • Ivan Ketiš, član,
 • Berta Kojc, članica
 • Marko Polenčič, član,
 
Komisija za prireditve, informiranje, ter nagrade in priznanja:
 • Mitja Žnidarič, predsednik komisije
 • Tatjana Bradač, članica
 • Borut Cerkvenič, član
 • Anita Kaube, članica
 • Ivan Ketiš, član
 
Komisija za socialo, zdravstvo in mladino:
 • Borut Cerkvenič, predsednik komisije
 • Tatjana Frangež, članica
 • Berta Gumzej, članica
 • Anita Kaube, članica
 • Zlatko Lipič, član
 • Sara Šešerko, članica
 
Varnostni kolegij:
 • Mitja Žnidarič, predsednik kolegija
 • Polona Erker, tajnica kolegija
 • Gregor Javnik – vodja policijskega okoliša, član
 • Stjepan Oreški – predstavnik inšpekcijskih služb MOM, član
 • Marko Polenčič, član
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM