Občina Maribor
Delovna telesa Sveta mestne četrti
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:
 
Komisija za komunalo, promet, varstvo okolja in urejanje prostora:
 • Marta Drozg, predsednica komisije
 • Željko Vogrin, podpredsednik komisije
 • Štefan Škafar, član
 • Vinko Štefok, član
 • Marjan Mavrič, član
 
Komisija za kulturo:
 • Dejan Peklar, predsednik komisije
 • Dragica Korenjak, podpredsednica komisije
 • Peter Plavčak, član
 • Danica Zlatar, članica
 • Štefan Škafar, član
 • Maks Lešnik, član
 
Komisija za koordinacijo z društvi in izvedbo športnih in drugih prireditev:
 • Maja Dobnik, predsednica komisije
 • Božo Kumperščak, podpredsednik komisije
 • Urška Vivod, članica
 • Bojan Pihler, član
 • Ivan Regoršek, član
 
Komisija za poravnavo sporov:
 • Maja Dobnik, predsednica
 • Franc Dežman, član
 • Edvard Dežman, član
 
Komisija za socialo in socialno skrbstvo:
 • Maja Veit Berčnik, predsednica komisije
 • Franica Kumperščak, članica
 • Isat Krasniči, član
 
Komisija za odlikovanja in priznanja:
 • Anton Peršak, predsednik komisije
 • Edvard Dežman, član
 • Andreja Krstić, članica
 • Ivan Čerček, član
 • Marjan Jurgelj, član
 
Komisija za vzdrževanje objektov:
 • Štefan Škafar, predsednik komisije
 • Anton Peršak, član
 • Vinko Štefok, član
 
Inventurna komisija:
 • Dejan Peklar, predsednik komisije
 • Ivan Regoršek, član
 • Mihaela Senekovič, član
 
Varnostni sosvet:
 • Marko Kebrič, predsednik
 • Miran Koren, član, rajonski policist
 • Marjan Korenjak, član
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM