Občina Maribor
Svet mestne četrti
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Oton Štrucl, predsednik
 • Aleš Antolinc, podpredsednik
 • Halim Berro, podpredsednik
 • Slavica Petek, članica
 • Ivan Gregurič, član
 • Nastja Gajser, članica
 • Ivan Weixl, član
 • Miroslav Mihalič, član
 • Nadja Emeršič, članica
 • Slavica Senekovič, članica
 • Sebastijan Marin, član
 • Alojz Roj, član
 • Marija Stolnik, članica
  Vabila
  Gradiva
  Zapisniki
  Delovna telesa Sveta mestne četrti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM