Občina Maribor
Svet krajevne skupnosti
Svet krajevne skupnosti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost.
 
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta krajevne skupnosti je neprofesionalna.
 
 
Svet krajevne skupnosti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
  • Sebastijan Jaušovec, predsednik
  • Alen Partlič, podpredsednik
  • Karmen Obrul, podpredsednica
  • Simon Hauptman, član
  • Ljubomir Hrastnik, član
  • Renata Brunček, članica
  • Simon Fijačko, član 
 
 
  Vabila
  Gradiva
  Zapisniki
  Delovna telesa krajevne skupnosti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM