Občina Maribor
Svet mestne četrti
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
 • Mitja Žnidarič, predsednik
 • Borut Cerkvenič, podpredsednk
 • Marko Polenčič, podpredsednik
 • Zumer Bejta, član
 • Ivan Ketiš, član
 • Berta Kojc, članica
 • Tatjana Bradač, članica
 • Eva Jaki, članica
 • Denis Kokol, član
 • Martin Horvat, član
 • Tatjana Frangež, članica
 • Dušan Batič, član
 • Anita Kaube, članica
 • Jurij Bilkiewicz, član
 • Vitor Zečič, član 
  Vabila
  Gradiva
  Zapisniki
  Delovna telesa Sveta mestne četrti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM