Občina Maribor
Svet mestne četrti
Svet mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti za štiri leta. Redne volitve v svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa mestno četrt.
 
Svet mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta mestne četrti je neprofesionalna.
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:
Janez Šauperl, predsednik
Anton Peršak, podpredsednik
Miha Recek, član
Amadea Prajnc, članica
Andrej Emeršič, član
Alojz Markovič, član
Mario Mehmedović, član
Irena Srša Žnidarič, članica
Nevenka Golob, članica
Franc Dobaj, član
Željko Vogrin, član
Danilo Filip Križman, član
Nik Kolar, član
 
 
  Vabila
  Gradiva
  Zapisniki
  Delovna telesa Sveta mestne četrti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM