Občina Maribor
Delovna telesa sveta mestne četrti
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2014 - 2018 naslednja:
 
Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Vitor Zečič, predsednik
 • Franc Zorjan, podpredsednik
 • Josip Kelemen, član
 • Valter Masten, član
 • Tihomir Daič, član
 
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti:
 • Tjaša Klanjšček, predsednica
 • Jože Čonč, podpredsednik
 • Renata Prislan, članica
 • Vitor Zečič, član
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo:
 • Ana Vernik, predsednica
 • Jože Čonč, podpredsednik
 • Ivka Bilobrk, članica
 
Komisija za priznanja in zahvale:
 • Jože Čonč, predsednik
 • Valter Masten, podpredsednik
 • Tjaša Klanjšček, članica
 • Franc Zorjan, član
 
Varnostni kolegij:
 • Renata Prislan, predsednica
 • Iztok Švarc, podpredsednik
 • Luka Lubi, član
 • Jožef Grah, član
 • Vitor Zečič, član
 
Komisija za lokalno samoupravo in splošne zadeve:
 • Jožef Grah, predsednik
 • Renata Prislan, podpredsednica
 • Josip Kelemen, član
 
Komisija za investicije:
 • Vitor Zečič, predsednik
 • Jožef Grah, član
 • Valter Masten, član
 
Inventurna komisija:
 • Ivka Bilobrk, predsednica
 • Ana Vernik, članica
 • Jože Čonč, član
 • Franc Zorjan, član
 
Odbor za Železničarsko kolonijo:
 • Renata Prislan, predsednica
 • Franc Zorjan, podpredsednik
 • Leo Godec, član
 • Jožef Lešnik, član
 • Jožica Lončarič
 • Vitor Zečič, član
 • Srečko Žnidarič, član
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM