Občina Maribor
Delovna telesa Sveta mestne četrti
 
Delovna telesa Sveta mestne četrti so za mandatno obdobje 2014-2015 naslednja:

Komisija za komunalne zadeve, promet, urejanje prostora in varovanje okolja:
 • Franc Slavinec, predsednik komisije
 • Stanislav Jecelj, podpredsednik komisije
 • Vlado Kramberger, član
 • Anton Vagner, član
 • Branko Medik, član
 
Komisija za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti:
 • Erika Jovanovski, predsednica komisije
 • Peter Simonič, podpredsednik komisije
 • Barbara Bednjički Rošer, članica
 • Branko Medik, član
 • Božidar Ipavic, član
 
Komisija za socialno skrbstvo in zdravstveno  varstvo:
 • Petra Štefanec, predsednica komisije
 • Alojz Klemenčič, podpredsednik komisije
 • Marija Flajsinger, članica
 • Jožica Sluga, članica
 • Branko Medik, član
 • Božidar Ipavic, član
 • Boštjan Lah, član
 
Komisija za poravnavo sporov:
 • Petra Štefanec, predsednica komisije
 • Vlado Kramberger, član
 • Gavrilo Manjević, član
 
Odbor za upravljanje s premoženjem MČ Center:
 • Franc Slavinec, predsednik odbora
 • Branka Lemajič, podpredsednica odbora
 • Božidar Ipavic, član
 
Varnostni kolegij:
 • Valerija Vreča, predsednica
 • Doroteja Potočnik, podpredsednica
 • Igor Rep, član
 • Sabina Horvat, članica
 • Igor Repič, član
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM