Občina Maribor
Svet mestne četrti
 
Svet Mestne četrti izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju mestne četrti oziroma krajevne skupnosti za štiri leta. Redne volitve v Svete mestnih četrti se opravijo istočasno kot redne volitve v Mestni svet.
 
Predsednik sveta mestne četrti predstavlja in zastopa Mestno četrt.
 
Svet Mestne četrti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z večino glasov navzočih članov.
 
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov Sveta Mestne četrti je neprofesionalna.
 
 
Svet mestne četrti za mandatno obdobje 2018 - 2022 sestavlja:
 • Sašo Drobnak, predsednik
 • Mihael Kacafura, podpredsednik
 • Milena Spindler, članica
 • Srečko Berk, član
 • Petra Vrbovšek, članica

 • Miloš Dobrikovič, član

 • Ana Dobrikovič, članica

 • Matej Žmavc, član

 • Dr. Karmen Teržan Kopecky, članica

 • Ksenija Šeligo, članica

 • Božidar Ipavic, član

 • Tina Krajnc, članica

 • Tjaša Gojkovič, članica

 • Marjana Berglez, članica

 • Nada Kastrati, članica

 

 

 

 

 

 

 
  Vabila
  Gradiva
  Zapisniki
  Delovna telesa Sveta mestne četrti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM