Občina Maribor
Gradivo za 20. redno sejo

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 6. dopisne seje
2. Seznanitev z realizacijo finančnega načrta za obdobje 1-6
3. Kako predstaviti prostore na Meljski cesti 37 javnosti
4. Določitev vsebine zadnje seje Sveta Mestne četrti Center

Gradivo za 20. redno sejo Sveta - nesklepčna

1. Pregled realizacije sklepov 19. redne in 3. dopisne seje

6. Poslovni prostori MČ:
Gradivo za 19. redno sejo Sveta

1. Realizacija sklepov 18. Seje Sveta MČ Center

2. Izvajanje programa dela

3. Seznanitev s FN za leto 2014

4. Realizacija FN za leto 2013 z obrazložitvijo

5. Poslovni prostori MČ:

Gradivo za 18. redno sejo Sveta

 

4. Gospodarjenje s premoženjem:
5. Obravnava in potrditev predlogov za:
Gradivo za 6. dopisno sejo Sveta

Gradivo za 5. dopisno sejo Sveta

Gradivo za 4. dopisno sejo Sveta

1. Seznanitev z realizacijo sklepov 19. Redne in 3. Dopisne seje;

2. Izvajanje programa dela MČ Center – računalniška delavnica;

3. Komunalne zadeve (cesti v Meljski dol in Trubarjeva cesta);

4. Poslovni prostori MČ: Oprema prostorov na Meljski cesti 37

Gradivo za 3. dopisno sejo Sveta

Gradivo za 2. dopisno sejo Sveta

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM