Občina Maribor
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201- 458
e-pošta: jozica.trlep@maribor.si
 
 
Delovno področje:

 

V skladu s 6. členom Zakona o voznikih, za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, lokalna skupnost ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje kot posvetovalno telo župana.
 
Mestni svet Mestne občine Maribor je za dobo štirih let imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) v sestavi:
 
 
Predsednik:
Vinko VIRTNIK
 
Člani:
Milan MIKL
Josip ROTAR
Zlatko ZIMET
Dr. Marko RENČELJ
Miran VAJSMAN
Gorazd FIŠER
Bojan KRAJNC
mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC
Stanislav ZOTLAR
Bojan ŠUMAN
Davorin ŠTELCER
Janko KOPŠE
Vojko BEVK
Aleš KLINC
 
 
V okviru SPV Maribor delujejo posamezne komisije,ki opravljajo delo v skladu s Poslovnikom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
 
 
SPV Maribor vsako leto organizira številne aktivnosti, ki pripomorejo k večji osveščenosti vseh udeležencev in posledično k večji varnosti v cestnem prometu. Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2018 si lahko ogledate s klikom na povezavi Program dela 2019.
 
 
Aktivnosti SPV

20.10.2017 
Akcija Pešec 2017
Arhiva preteklih aktivnosti

 

11.11.2016 
OKROGLA MIZA 2016
11.11.2016 
POSLOVNIK SPV 2016
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM