Občina Maribor
Uradne osebe, ki so pooblaščene za dajanje informacij javnega značaja

 

 

 

Na podlagi 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07, 65108, 8110) in 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB) je mag. Simon ŠTRANCAR, direktor Mestne uprave Mestne občine Maribor pooblaščen za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10) in 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB) so v Mestni občini Maribor imenovani:

1. Lidija Krebl vUKOVIČ, univ. dipl. prav., podsekretar, vodja Službe za pravne zadeve v Sekretariatu za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Maribor za odločanje v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja in

2. Breda Kolarič, svetovalka I v Sekretariatu za splošne zadeve, tel. št. 02/2201-331 za vodenje postopka pred izdajo odločbe v postopkih, ki se nanašajo na zahteve strank za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

Dodatne informacije lahko najdete v Katalogu informacij javnega značaja ali nam pišite na mestna.obcina@maribor.si.

 

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM