Občina Maribor
MČ Center

Predsednik sveta: Sašo Drobnak

Email: mc.center@maribor.si

Referent: Dušan Flamiš Naslov: Kacova ulica 1, 2000 Maribor
  Telefon: 02/2201-842,
041/362-561

 

 

Uradne ure

Seje sveta mestne četrti                       Aktualne novice in dogodki

Seje sveta MČ       Aktivnosti in dogodki za krajane

 

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je:
  • Sašo Drobnak, predsednik sveta MČ Center
Splošni podatki

  Predstavitev mestne četrti
  Svet mestne četrti
  Uradne ure
  Razpisi in javne objave
  Znamenitosti mestne četrti
  Urni najem prostorov
Aktualno

V mesecu februarju 2019 smo imeli vsi predstavniki MČ sestanek pri podžupanji ge. Kujundžić Lukaček, z namenom podati predhodne pripombe in mnenja na t.i. »Mariborski rekreacijskegi obroč«. Na MČ Center smo že v tej fazi pripravili precej celovit predlog o stališčih, vsebinah in opremi ter funkcionalnostih, ki naj bi jih imela bodoča rekreacijska cona: podpiramo pobudo za vzpostavitev rekreacijskega obroča ob reki Dravi, MOM naj vzpostavi projektno vodenje in v komunikacijo vključuje vse ključne deležnike, v nadaljevanju procesa se želimo aktivno vključevati v pripravo projektne naloge, predlagamo, da se t.i. 'Mariborski rekreacijski obroč' preimenuje v 'Dravski rekreacijski obroč', infrastrukturno je razširitev rekreacijske poti na širino 4m zadovoljiva, umestitve manjših pomolov v navezavi na vodne prometne poti, da ponovno ovrednotimo uporabo reke Drave, evidentirati že obstoječo rekreacijsko-turistično infrastrukturo in jo nadgraditi z vsebinami za vse generacije uporabnikov, zasnovati enovit usmerjevalni sistem za turistično, rekreacijsko in kolesarsko infrastrukturo, določiti poenoteno in z mestom usklajeno urbano opremo, projekt mora vključevati tudi raznolike mehke vsebine – Zavod za turizem naj se čim prej vključi v pripravo podpornih vsebin, preveriti navezovalno infrastrukturo tudi iz drugih koncev mesta in okolice, zagotoviti javne sanitarije, nemudoma rešiti težave z onesnaževanjem dravske vode, preučiti potencialne lokacije za kopališče v bližini mestnega središča, nujno urediti problematiko Mariborskega otoka, prebivalci morajo dobiti priložnost za vključevanje v projekt, otroška igrišča je potrebno zasnovati sodobno in aktivno, npr. po vzoru »Motorik-parka«, vključiti skrb za živali v urbanem območju reke, locirati »pitnike« za obiskovalce in domače živali, preučiti umeščanje stalnih in občasnih prizorišč kulturnih in zabavnih vsebin ter pri tem zasledovati princip njihove večfunkcionalnosti in čim širše uporabnosti za različne dejavnosti, posebej smo izpostavili problematiko dostopnosti invalidov in drugih oseb z oviranostmi - načrtovati je potrebno dostope, varnostne, usmerjevalne in druge elemente za uporabo rekreacijske cone s strani teh oseb.
  Aktualne novice in dogodki
  Fotogalerija
  Aktivnosti v prostorih mestne četrti
Prostorski podatki

  Abecedni seznam ulic in hišnih številk mestne četrti
  Skupni prostorski podatki za mestne četrti in krajevne skupnosti
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM