Občina Maribor
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Predsednik: Matej PAVLIČ
 
Podpredsednik: Milan MIKL
 
Člani:
dr. Samo Peter MEDVED
Aljaž BRATINA
Željko VOGRIN
Vladimira COKOJA
Damir OREHOVEC
 
Sekretarka:
Svetlana MIHALENKO
email: svetlana.mihalenko@maribor.si ,tel.: 02/2201-253
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-         predlaga mestnemu svetu kandidate za delovna telesa mestnega sveta, nadzornega odbora, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih podjetij, javnih zavodov, javnih agencij in javni skladov, razen kadar je s posebnim aktom za to pristojen župan, ter podajo soglasij in mnenj k      imenovanjem, za katere so pristojni drugi organi;

-         obravnava predloge v zvezi s plačami ter drugimi prejemki mestnih funkcionarjev ter izvršuje odločitve mestnega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke mestnih funkcionarjev;

-         vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje mandata županu in ugotovitev izvolitve novega;

-         vodi postopke, ki se nanašajo na prenehanje in potrditev mandata članov mestnega sveta;

-         mestnemu svetu ali županu daje predloge oz. pobude v zvezi s kadrovskimi vprašanji v mestni občini;

-         obravnava druga vprašanja, ki jih določi mestni svet.

     
Arhiv

Priloge
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM