Občina Maribor
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Vodja: Cvetka Slana, univ. dipl. ekon.

Naslov: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Telefon: 02/2201-445

 

Spletna stran: http://okolje.maribor.si

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju Urad) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica) na področju varstva okolja in naravne dediščine.
 
Strokovne naloge:
·         podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
·         priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
·         informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
·         strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
·         ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
Upravne naloge
·         izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
·         izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog je Urad vključen tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.
 
Več o delovanju Urada lahko najdete tukaj.
 

 

Javni razpisi - varstvo okolja in ohranjanje narave

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM