Občina Maribor
Skupna služba varstva okolja

 

Vodja: Cvetka Slana, univ. dipl. ekon.

Naslov: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Telefon: 02/2201-445

 

Spletna stran: http://okolje.maribor.si

Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju Služba) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic na področju varstva okolja.
 
 
 
Strokovne naloge:
  • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
  • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
  • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
  • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
  • ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
Upravne naloge
  • izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
  • izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog je Služba vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.
 
Več o delovanju Službe lahko najdete tukaj.
 

 

Javni razpisi - varstvo okolja in ohranjanje narave

Saša BRICMAN RANTUŠA, dipl. upr. org., T: 02 220 1 474, 25. 2. 2020 Obvestilo o poteku razpisa objavljeno
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM