Občina Maribor
Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

 

Vodja: mag. Suzana PRAJNC

Naslov: Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

Telefon: 02/2201-445

Faks: 02/2201-686

Spletna stran: http://okolje.maribor.si

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju Urad) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju) na področju varstva okolja in naravne dediščine.
 
Strokovne naloge:
·         podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
·         priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
·         informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
·         strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
·         ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.
 
Upravne naloge
·         izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,
·         izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.
 
V okviru zgoraj navedenih nalog je Urad vključen tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.
 
Več o delovanju Urada lahko najdete tukaj.
 

 

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM