Podatki so uradni.

Volilna udeležba (Prvi krog - 17.3.2013)

Število volilnih upravičencev 0
Skupaj glasovalo po imeniku 0
Število oddanih glasov () 0
Število neveljavnih glasov () 0
Glasovalo s potrdilom () 0
Volilna udeležba () 0 %

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov Odstotek glasov

Legenda

Kandidat je izvoljen Kandidat gre v drugi krog
;